Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van sancentral.be

 

Bij het tekenen van de offerte ga u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Het factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk de 14de dag na de factuurdatum.
  • Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per verloren of begonnen maand.
  • Wanneer de koper op de vervaldag de factuur niet helemaal heeft betaald, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het nog verschuldigd bedrag, en dit zonder enige ingebrekestelling maar door het louter feit van de wanbetaling op de vervaldag. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum 250,00 € bedragen. Laattijdige betaling van 1 factuur maakt dat andere openstaande, niet-vervallen facturen ook onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Tot de datum van volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van onze firma. Het risico gaat evenwel reeds over bij de levering.
  • Onze firma is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van internet, e-mail of enig ander communicatiemiddel.
  • Om geldig te zijn dienen klachten ingediend te worden bij aangetekend schrijven binnen 3 dagen na uitvoering van de prestatie of ontvangst van de goederen.
  • De Rechtbank van koophandel van de vestiging van de maatschappelijke zetel is alleen bevoegd in geval van betwisting. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
  • Enkel onze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van de klant of leverancier, van toepassing.

ADRES:

Sancentral bvba

Florastraat 90, 2140 Borgerhout, Antwerpen

 

België

Mobiel: 0484 86 91 04

Email: info@sancentral.be

BTW BE 0536.164.629

BEREIKBAARHEIDSUREN:

Maandag tot Zaterdag - 9:00 tot 20:00

Zondag - 11:00 to 14:00

 

 

Sitemap | Algemene verkoopvoorwaarden | Privacy & disclaimer | Copyright 2016 - All Rights Reserved